Friday, May 2, 2008

Perang Yang Disertai Rasul SAW?

Berapakan perang yang pernah disertai oleh Rasulullah SAW? Pernah terbaca soalan ini atau kali pertama diajukan soalan sebegini.
Terdapat perbezaan pendapat tentang jumlah
ghazwah (peperangan yang telah disertai Rasulullah s.a.w. sendiri). Ada yang mengatakan jumlahnya sebanyak 26, 27 dan 29 kali. Begitu juga terdapat perang lain yang berlaku pada zaman Rasululla s.a.w. tetapi baginda s.a.w. tidak turut menyertainya yang disebut sebagai sariyyah yang juga terdapat perbezaan pendapat tentang jumlahnya. Daripada siri peperangan yang disertai oleh baginda s.a.w. ini, hanya 9 kali sahaja yang tercetus pertempuran iaitu perang iaitu Perang Badar al-Kubra, Perang Uhud, Perang al-Muraysi’ (al-Mustalaq), Perang al-Khandaq, Perang Qurayzah, Perang Khaybar, Pembukaan kota Makkah, Perang Hunayn dan Perang Taif.

No comments: