Monday, July 19, 2010

Antara Azar vs ‘Uzair

Kita sering terkeliru antara 2 nama yang disebut dalam al-Qur’an ini. Barangkali kerana bunyinya yang seakan-akan serupa. Tetapi yang jelas ia langsung tidak serupa.

Nama Azar kita temui dalam surah al-An’am ayat 74.


Dan (Ingatlah) di waktu Ibrahim Berkata kepada bapaknya, Aazar[ "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya Aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."

Azar ialah bapa nabi Ibrahim as. Dia bukan orang mukmin.

Adapun ‘Uzair kita akan temui dalam surah al-Taubah ayat 30. Beliau ini adalah mukmin.


Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling?