Thursday, January 27, 2011


Assalamualaikum. al-Hamdulillah buku kedua sejarah saya bakal muncul pada Februari. Semoga karya yang diangkat dari tesis master dan diolah gaya bahasanya ini agar sesuai dengan bacaan umum

Sunday, January 16, 2011

Bukan Sebab Ini Aku Ikut Kamu

Seorang lelaki Arab kampong telah datang kepada Rasulullah lalu beriman kepadanya.
Tentera Islam telah memperolehi harta rampasan perang yang banyak semasa perang Khaybar tahun ke 7 hijrah. Kemudian Rasulullah pun membahagi harta rampasan perang tersebut dan lelaki tersebut turut mendapat bahagiannya. Ketika itu dia sedang memelihara kambing. Tatkala dia datang, sahabat pun menyerahkan bahagiannya kepadanya.
Lalu dia bertanya;
“Apakah ini?”
Sahabat pun berkata itulah bahagian dia yang telah diberikan oleh Rasulullah saw. Dia pun mengambil bahagian tersebut lalu membawanya kepada nabi saw.
“Wahai Rasulullah! Apakah ini?” Rasulullah saw pun menjawab.
“Bahagian yang aku berikan untuk kamu” Lelaki itu kemudian berkata;
“Saya mengikut engkau bukan untuk semua ini tetapi untuk saya melontar panah supaya aku gugur dan kemudian dimasukkan Syurga”
Lalu Rasulullah berkata kepadanya;
“Jika kamu benar pada Allah maka Allah akan membenarkan kamu”
Kemudian para sahabat pun bangun untuk berperang menentang musuh. Selepas itu, lelaki ini dibawa kepada Rasulullah saw sedang telah terkorban. Baginda bertanya;
“Adakah dia ini si dia?”
Para sahabat menjawab;
“Benar”
Baginda lantas berkata;
“Dia telah benar kepada Allah maka Allah telah pun benar padanya”
Lalu baginda pun mengkapankannya dan menyembahyangkan jenazahnya. Antara doa yang dibacakan oleh baginda kepadanya;
“Wahai Allah! Ini adalah hambaMu yang telah keluar berjuang di atas jalanMu. Dia telah terkorban sebagai syahid dan aku bersaksi ke atasnya”