Thursday, July 10, 2008

Kabilah Quraisy?

Kabilah Quraisy adalah kabilah yang paling mulia di Hijaz dan di kalangan Quraisy, Banu (keturunan atau keluarga) cAbd Manaf merupakan yang paling kaya dan paling ramai keturunan. Banu cAbd Manaf terbahagi kepada dua keluarga terkenal iaitu Banu Hashim dan Banu Umayyah. Sebelum kedatangan Islam, kemuliaan kabilah ini dipegang oleh Harb b. Umayyah iaitu bapa Abu Sufyan dan datuk Mucawiyah. Selepas peristiwa hijrah, ramai Banu Hashim yang turut berhijrah ke Madinah mengikut Rasulullah s.a.w. dan yang tinggal di Mekah ialah Banu Umayyah. Banu Umayyah kuat menentang Rasulullah berbeza Banu Hasyim yang banyak menyokong baginda. Namun selepas perang Badr telah mati ramai pemimpin Quraisy dan yang tinggal hanyalah Abu Sufyan yang kemudian memimpin Quraisy menentang Rasulullah s.a.w. sehinggalah akhirnya beliau masuk Islam ketika pembukaan Mekah.

No comments: